Category Archives: Classic Rock

8 thoughts on “ III Brandenburški Koncert U G-duru

  1. Brandenburški koncert u G-duru BWV skladan je te ga miclidicsekareteterogliraci.coinfo uključuje u zbirku od šest ranije komponiranih koncerata s različitim solističkim instrumentima. Bach je poklonio zbirku Christianu Ludwigu, grofu od Brandenburga-Schwedta, kojeg je upoznao u Berlinu, a sve u nadi da na njegovom dvoru dobije radno mjesto.
  2. U prodaji su pretplate za cijelu sezonu u iznosu od kn ( kn za učenike, studente i umirovljenike), a pojedinačne ulaznice se na Blagajni HNK mogu nabaviti po cijeni od 40 kn. Program i raspored koncerata objavljen je u nastavku. Prvi koncert, nedjelja listopad Sreten Krstić, umjetnički voditelj. Ivana Lazar, sopran. Program.
  3. Koncert otvaraju dvije barokne skladbe: Treći brandenburški koncert u G - duru, BWV Johanna Sebastiana Bacha i Koncert za gitaru, gudače i continuo u D-Duru Antonija Vivaldija da bi prvi dio bio zaključen stavkom Adagietto iz Pete simfonije u cis-molu Gustava Mahlera, velika ljubavna pjesma skladateljevoj supruzi Almi Mahler. Djela su.
  4. U jutrošnjem koncertu Johann Sebastian Bach "Treći brandenburški koncert", Srđan Dedić: Četvrti zagrebački koncert, Joseph Haydn: 2. koncert za violončelo i orkestar, Božidar Kunc: Sonata za violončelo i klavir, Alfi Kabiljo: "Priča Eve Schwarz".
  5. Brandenburški koncerti (njem. Die Brandenburgischen Konzerte, originalni naziv fr. Six Concerts Avec plusieurs Instruments) su grupa od šest koncerata za kamerni orkestar Johanna Sebastijana Bacha (BWV –). On ih je posvetio grofu Christianu Ludwigu od Brandenburg-Schwedta (–), koga je zime / upoznao u miclidicsekareteterogliraci.coinfobra poslao mu je koncerte sa posvetom.
  6. Peti Brandenburški koncert u D – duru skladan je kao concerto grosso u kojem concertino (solistička skupina instrumenata) čine čembalo, violina i poprečna flauta. Allegro, rvi stavak, karakteriziraju triole i ponavljanje tonova, dok proširena kadenca u čembalu uokviruje dugi završni solo.
  7. Vstopnice za SIMFONIJSKI KONCERT, ob v HNK Split. Simfonijski koncert Orkestra HNK Split Program: 1. J. S. Bach: 3. brandenburški koncert u G - duru, BWV
  8. Peti koncert, nedjelja srpanj 21 sati, Dvorište palače Sermage, Stančićev trg Vjeran Ježek, truba. Program: J. S. Bach: Brandenburški koncert br. 3 u G-duru, BWV J. K. Neruda: Koncert za trubu i orkestar u Es-duru D. Bobić: Koncert za trubu i gudače P. Hindemith: Pet komada za gudački orkestar, op. 44 br. 4.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *